Privatlivspolitik (GDPR)

Oplysninger om persondata til kunder
Når du er kunde hos Murerfirmaet Thomas Kristiansen ApS CVR-nr.: 29 82 50 84 (herefter Murerfirmaet), accepterer du, at vi registrerer og behandler de personlige oplysninger om dig, som du giver os, ved bestilling af murer- eller kloak arbejde.

Vi er ansvarlig for dine oplysninger og vi opbevarer selvfølgelig dine oplysninger sikkert.
Visma e-conomic A/S CVR-nr.: 29 40 34 73 er dataansvarlig for dine oplysninger.

Herunder kan du læse mere om vores politik for behandling af dine personoplysninger.

Personoplysninger, vi indsamler
Murerfirmaet beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du indgår en aftale med firmaet. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefon- og eller mobilnummer, e-mail. Oplysninger vedr. aktie- og eller anpartsselskabers navn, adresse m.v., vedrører ikke en fysisk person og er derfor ikke omfattet persondataforordningen.

Brug af dine personoplysninger
De personoplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med opfyldelse af vores aftale, bruges først og fremmest til almindelig kundeadministration, herunder opfyldelse af den aftale, du har indgået med Murerfirmaet samt fremsendelse af faktura, kontoudtog og rykkere. Oplysningerne bliver IKKE brugt til markedsføring.

Opbevaring af personoplysninger
Dine personoplysninger vil som udgangspunkt blive opbevaret hos Murerfirmaet i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som arbejdet er blevet udført i.

Når personoplysningerne ikke længere er relevante og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger blive slettet.

Deling af dine personoplysninger
Vi videregiver ikke dine oplysninger til tredjeparter, medmindre vi er forpligtede til at overdrage eller dele dine oplysninger med offentlige- og retslige myndigheder.

Dine rettigheder
Du har til enhver tid ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi registrerer og behandler om dig. Hvis du mener, at vi har registreret forkerte oplysninger om dig, kan du bede os om at rette oplysningerne. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at vi behandler oplysninger om dig, anmode om dataportabilitet, og til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Bemærk venligst, at såfremt Murerfirmaet i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne, kan du ikke kræve, dine oplysninger slettet.

 
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os på thomas@thomas-kristiansen.dk.

Du kan også klage til Datatilsynet, som du kan finde nærmere oplysninger om på www.datatilsynet.dk  

Senest revideret: 29.03.2021

Næste revision: 29.03.2022.